Podmínky použití

Přečtěte si prosím pozorně tuto licenční smlouvu s koncovým uživatelem („EULA“). Vstupem na stránky www.Subway-Surfer.com (dále jen „web“) a / nebo stažením / instalací softwaru Subway-Surfer (dále jen „software“) souhlasíte s podmínkami této smlouvy EULA. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy EULA, nesmíte přistupovat, stahovat, instalovat nebo používat stránky a software.

Oddíl 1: Úvod

Tato smlouva EULA je právní smlouva mezi vámi a společností Subway-Surfer („Subway-Surfer“, „my“, „naše“ nebo „nás“). Tato smlouva EULA řídí vaše používání webu a softwaru. Tato smlouva EULA se navíc vztahuje také na automatické aktualizace, doplňky, doplňky a internetové služby týkající se softwaru, které vám můžeme poskytnout nebo zpřístupnit. Naše zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké informace shromažďujeme a jak tyto informace používáme a sdílíme. Najdete jej kliknutím na jeho odkaz umístěný v dolní části této stránky.

Část 2: Reklama prostřednictvím softwaru

Při instalaci softwaru budete mít volný přístup do naší knihovny zajímavých prémiových her, které nejsou k dispozici, pokud není software nainstalován. Po instalaci Softwaru vám budou reklamy, jako jsou video, textové odkazy, vsunuté reklamy a vyskakovací okna, doručovány prostřednictvím Softwaru na základě webového obsahu, který si prohlížíte (takové reklamy budou označovány jako „Reklamy“). Používáme obsah webové stránky a navštívených adres URL, abychom vám mohli zobrazit relevantnější reklamy. Podpora reklam je nezbytná, abychom vám mohli poskytnout bezplatný prémiový herní obsah. Jako takové uvidíte další nabídky & #038; při použití této služby zobrazovat reklamy. Tyto reklamy nejsou spojeny s žádným základním webem a další informace o těchto reklamách jsou k dispozici po kliknutí na odkaz „o této reklamě“ v rámečku zobrazení reklamy nebo v podobě vyjádřené v této smlouvě EULA níže. Náš produkt můžete snadno odinstalovat nebo deaktivovat z ovládacího panelu Přidat nebo odebrat (pokud jste jej nainstalovali pomocí staženého spustitelného souboru) nebo z prohlížeče.

Oddíl 3: Zásady ochrany osobních údajů

Jak je podrobněji vysvětleno, Zásady ochrany osobních údajů nejsou Softwarem shromažďovány žádné osobní údaje. Software může být automaticky aktualizován pravidelně, abychom mohli udržovat naši technologii a podle potřeby vytlačit nové funkce a funkce. Tyto pravidelné aktualizace softwaru mohou zahrnovat aktualizace naší bezpečnostní databáze; a / nebo dodatky, změny nebo úpravy Softwaru, jakož i přidání dalších funkcí, které mohou zvýšit relevanci vaší reklamy. Vyhrazujeme si právo přidávat, měnit nebo ukončovat jakoukoli část našich stránek a softwaru jakýmkoli způsobem, pouze na základě našeho uvážení. Sdělte nám prosím jakékoli dotazy nebo problémy, které se týkají webu nebo softwaru. Kontaktujte nás na adrese customercontact@Subway-Surfer.com

Jak Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují podrobněji, používáme soubory cookie, webové majáky a další sledovací technologie ke shromažďování určitých informací o vás a při používání softwaru. Konkrétně shromažďujeme neosobní identifikační údaje, jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, datum a čas vaší návštěvy a čas strávený na webu nebo informace o doporučeních.

Oddíl 4: Udělení licence

V souladu s podmínkami této smlouvy EULA vám společnost Subway-Surfer uděluje odvolatelnou, nevýhradní, omezenou a nesublicenční licenci k používání webu a instalaci a používání jedné kopie softwaru na jednom počítači. Subway-Surfer si zachovává všechna vlastnická práva k webu a softwaru, včetně veškerých vlastnických práv, podílů na nich a práv k duševnímu vlastnictví. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společností Subway-Surfer. Všechna vlastnická práva a autorská práva k místu a softwaru (včetně, ale bez omezení na jakýkoli obsah, obrázky, grafiku, video, audio, text a další funkce začleněné do webu a softwaru) a veškeré kopie webu a softwaru jsou chráněny. podle autorských zákonů a ustanovení mezinárodní smlouvy a dalších zákonů o duševním vlastnictví. Proto musíte s webem a softwarem zacházet jako s jakýmkoli jiným chráněným materiálem chráněným autorskými právy. S výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě EULA nesmíte kopírovat stránky a software ani žádné doprovodné materiály v nich. Protože web a software obsahují vlastnické informace Subway-Surfer’, souhlasíte: (a) s naprostou důvěrou držet veškerý kód a další technické prvky webu a softwaru, (b) přímo ani nepřímo kopírovat, reprodukovat, distribuovat, výroba, odhalení, hlášení, zveřejnění, případ, který má být zveřejněn nebo jiným způsobem převeden na nebo na Stránce a Softwaru na jakoukoli třetí stranu, a (c) nevyužít Stránku a Software jinak než pro vaši vlastní osobní a jinou komerční účel.

Oddíl 5: Odpovědnost

Při používání webu a softwaru jste plně a výhradně zodpovědní za své činnosti. Nebudete používat stránky ani software žádným způsobem, který by byl nezákonný nebo jakýmkoli způsobem poškozoval nás nebo jakoukoli jinou stranu.

Oddíl 6: Odinstalace

Software může být odinstalován z části Přidat nebo odebrat programy nebo Odinstalovat program z ovládacího panelu umístěného v nabídce Start operačního systému Windows. Zobrazí se seznam programů a softwaru nainstalovaných v počítači. Vyberte Subway-Surfer a klikněte na Odinstalovat. Odtud postupujte podle pokynů k odinstalování. Doporučujeme restartovat počítač a dokončit proces odinstalace.

Pokud jste do prohlížeče Chrome nainstalovali Subway-Surfer jako rozšíření, začněte kliknutím na ikonu tří vodorovných čar v pravém horním rohu prohlížeče Chrome a přejděte do části „Nastavení“. Poté v levém horním menu klikněte na „Rozšíření“ a v seznamu Rozšíření najděte rozšíření Subway-Surfer a klikněte na ikonu koše napravo od „Povoleno“. Nakonec prohlížeč Chrome úplně zavřete a znovu jej otevřete. Rozšíření by mělo být odstraněno z vašeho prohlížeče Chrome.

Pokud narazíte na potíže s odstraňováním softwaru, kontaktujte nás prosím na customercontact@Subway-Surfer.com.

Část 7: Automatické aktualizace

Naše stránky a software jsou pravidelně aktualizovány. Subway-Surfer podle svého výhradního uvážení může nebo nemusí aktualizovat Software ve vašem počítači, ale nemá žádnou povinnost poskytovat vám jakékoli aktualizace. Vyhrazujeme si právo přidávat, měnit nebo ukončovat jakoukoli část našeho softwaru jakýmkoli způsobem, výhradně na základě našeho uvážení. Vzhledem k rychle se vyvíjejícímu charakteru internetu a neustálému zlepšování našich stránek a softwaru si společnost Subway-Surfer vyhrazuje právo provádět změny této smlouvy EULA. Na této stránce pravidelně kontrolujte změny. Jakákoli taková změna představuje nástupnickou smlouvu EULA, a proto nás v pokračování stránky a softwaru naznačuje, že souhlasíte s takovou upravenou smlouvou EULA. Pokud nepřijmete žádnou takovou následnou smlouvu EULA, musíte software odinstalovat z počítače a přestat a používat tento web. Neodinstalace softwaru nebo pokračující používání webu představuje přijetí upravené smlouvy EULA.

Oddíl 8: Ukončení

Tuto smlouvu EULA můžete kdykoli ukončit odinstalováním softwaru a ukončením používání tohoto webu. Tato smlouva EULA je automaticky ukončena, pokud nesplníte všechny podmínky smlouvy EULA. Subway-Surfer může také tuto smlouvu EULA kdykoli ukončit z jakéhokoli důvodu, a to bez předchozího upozornění a podle vlastního uvážení. V případě, že bude smlouva EULA z jakéhokoli důvodu ukončena, vaše práva na používání webu a softwaru okamžitě zaniknou a musíte software odinstalovat a ukončit jeho používání.

Oddíl 9: Zřeknutí se odpovědnosti

K HLAVNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, Subway-Surfer VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY JAKÉKOLI DRUHY, JINÝCH VÝSLOVEK NEBO IMPLIKOVANÝCH NEBO STATUTÁRŮ, VČETNĚ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODNÍ ČÁSTKY, VHODNÉ DOSTUPNÉ , PŘESNOST A NEPORUŠENÍ S OHLEDEM NA SOFTWARE. STRÁNKA A SOFTWARE SE POSKYTUJÍ „AS IS’ A„ JAKO K DISPOZICI’. NEJSOU ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE VÁŠ PŘÍSTUP K STRÁNĚM A SOFTWARU NEBO JAKÉKOLI ČÁSTI NEBUDE NEBEZPEČNÝ, NEPRESNOŽENÝ NEBO KOMPLETNÍ BEZPEČNOST. TOTO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM ZÍSKÁ SPECIFICKÁ PRÁVNÍ PRÁVA. PODLE VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ MÍSTA A SOFTWARU JE SOUČASNĚ VÁŠ VLASTNÍ RIZIKO, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ VŠECH RIZIK PŘIPOJENÝCH S STIEM A SOFTWARE NEFUNGUJÍCÍM, AKO JE ZAMĚŘENO NEBO PORUŠENÍM MÍSTA A MÍSTO

Oddíl 10: Další podmínky

Nemáte dovoleno provádět žádné změny ani žádat ostatní, aby provedli změny na Stránce a Softwaru, včetně zpětného inženýrství nebo dekompilace Stránky a Softwaru, nebo jej jakýmkoli způsobem modifikovali nebo rozebírali Stránku a Software. Jakákoli změna stránek a softwaru zůstává výhradním vlastnictvím společnosti Subway-Surfer. Subway-Surfer může podle svého výhradního uvážení az jakéhokoli důvodu ukončit vaše právo na přístup a používání webu a softwaru. Aniž jsou dotčena jakákoli jiná práva, vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit tuto smlouvu EULA v případě, že porušíte jakékoli podmínky této smlouvy EULA, a vyšetřovat a spolupracovat s našimi příslušnými právními úřady ohledně jakýchkoli nezákonných nebo neoprávněných aktiv, které se týkají vašeho používání této stránky a Software nebo tato EULA. Abyste mohli vstoupit do této smlouvy EULA pro licencování webu a softwaru, musíte být starší 18 let. Podmínkou používání našeho webu a softwaru prohlašujete, že máte nejméně 18 let. Subway-Surfer nemá kontrolu nad webovými stránkami třetích stran, k nimž máte přístup, včetně webů, které jsou propojeny s naším webem a prostřednictvím webů přístupných prostřednictvím reklam. Subway-Surfer proto nezodpovídá za obsah nebo funkci jakéhokoli jiného webu a zříká se jakékoli odpovědnosti za jakékoli aspekty jakýchkoli webových stránek, ke kterým přistupujete přímým přístupem nebo přístupem prostřednictvím našich funkcí webu nebo softwaru. Používání těchto webových stránek se řídí příslušnými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

Oddíl 11: Usnesení prostřednictvím rozhodčího řízení

Veškeré nároky a / nebo spory vyplývající z této smlouvy EULA, stránek a softwaru nebo jakékoli služby nebo produkty získané na základě této smlouvy EULA nebo související s touto smlouvou EULA se řeší výhradně závazným rozhodčím řízením. Takové rozhodčí řízení podléhá federálnímu rozhodčímu zákonu a pravidlům Amerického rozhodčího sdružení, která takové rozhodčí řízení řídí a jsou vedena před jedním rozhodcem v Kalifornii. Žádní žadatelé nesmějí své nároky / spory řešit klasickým způsobem, a tedy ani hromadně podat žalobu, ani se připojit k našim příslušným nárokům v rozhodčím řízení proti nebo proti jinému uživateli nebo rozhodovat o jakýchkoli nárokech jako člen třídy nebo soukromě. Obě strany se budou dělit o náklady na rozhodčí řízení a na nás pro rozhodce. S výjimkou nákladů rozhodce hradí každá strana své vlastní náklady (včetně příslušných poplatků za právní zastoupení). Každý, kdo je informován v rozhodčím řízení, musí být konečný a závazný a může být vymáhán u kteréhokoli příslušného soudu. Kromě jakýchkoli jiných dostupných prostředků nápravy máme právo požádat o soudní opatření k ochraně našich práv duševního vlastnictví na náš web a software.

Oddíl 12: Omezení odpovědnosti a výhradní náprava

K MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉMU UPLATNITELNÝM PRÁVEM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ BÝT ZAMĚSTNANECKÉ HRY NEBO JAKÉKOLI JEHO ČLENOVÉ, Důstojníci, ZAMĚSTNANCI, ŘEDITELÉ, KONZULTANTY, ZAMĚSTNANCI NEBO PŘEDSEDNICTVÍ, ZVLÁŠTNÍ, ZVLÁŠTNÍ WHATSOEVER (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, POŠKOZENÍ PRO ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ OBCHODNÍM PŘERUŠENÍM, ZTRÁTYM ZISKŮ, ZTRÁTY INFORMACÍ NEBO JINÝM DRUHÝM DRUHEM PECUNIÁRNÍCH ZTRÁT) VYPLÝVAJÍCÍM Z POUŽITÍ NEBO NEDOSTATKU POUŽITÍ NEBO ZAKÁZKY A SOFTWARE NEBO PORUŠENÍ POSKYTOVAT PODPORNÉ SLUŽBY, KDYŽ JSOU PODPORUCE Subway-surfer informováni o možnosti těchto škod. V DALŠÍM PŘÍPADĚ NEMÁ ŽÁDNÁ ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, KTERÉ MAJÍ BÝT ŽÁDNÝMI HARDWARE NEBO KOMBINACÍ NAŠICH STRÁNEK A SOFTWARE S JINÝMI ŽÁDNÝMI ŽÁDOSTAMI A SOFTWARE. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NAŠE CELÁ ODPOVĚDNOST ZA TO, ŽE NAŠI ČLENOVÉ, Důstojníci, ZAMĚSTNANCI, ŘEDITELÉ, KONZULTANTY, ZAMĚSTNANCI NEBO DCEŘINÉ PODLE JAKÉKOLI POSKYTOVÁNÍ TÉTO EULA, BY MOHLA být omezena na 1 000 000 000. NA ROZŠÍŘENÉ NĚKTERÉ STÁTY A JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, V TAKÝCH STÁTECH SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT VYŠŠÍ OMEZENÍ.

V ZAHRANIČNÍM VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI JE POTŘEBNÉ ZPŮSOBIT ZLEPŠENÍ ÚČELNÍHO ÚČELU NEBO JINÉ JE POTŘEBNÉ BÝT VOIDABILNÍ NEBO NEDOSTATEČNÉ, ČIŽ V CELÉ ČÁSTI NEBO ČÁSTI, ZA JAKÉKOLI DŮVODY NAŠICH ČLENŮ, ÚŘEDNÍKŮ, ZAMĚSTNANCŮ, ŘEDITELŮ, PORADCŮ, SOFTWARU PŘIDĚLUJÍCÍCH, KTERÉ NEPŘEKROČUJÍ VAŠE PŘÍMÉ ŠKODY, POKUD JAKÉKOLI, DO JEDNÝCH SKUTEČNÝCH DOLLARŮ ($100,00). ZÍSKÁVÁNÍ TAKOVÝCH POŠKOZENÍ DO TAKÉHO O NÁS BUDE VAŠE SOLE A VÝHRADNÍ NÁPRAVA.

OMEZENÍ V TÉTO ČÁSTI MUSÍ BÝT UPLATNĚNO NA VŠECHNY REKLAMACE, PŘÍČINY ČINNOSTI A VŠECHNY PRÁVNÍ TEORIE, BEZ OHLEDU NA POŠKOZENÍ Z PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY, NEGLIGENCE NEBO JINÝCH DALŠÍCH REKLAMACE NEBO PŘÍČINA OPATŘENÍ. JAK SE VYJADŘENO, VYLOUČENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POŠKOZENÍ V RÁMCI TÉTO SEKCE JE NEZÁVISLÉ VÁŠ VÝHRADNÍ NÁPRAVA A PŘEJÍMÁNÍ, POKUD JE TAKÉ NÁPRAVNÉ PORUCHY JEHO ZÁKLADNÍHO ÚČELU NEBO NEDOSTATEKNÉ.

Oddíl 13: Lhůta pro uplatnění nároku

Vy a společnost Subway-Surfer souhlasíte s tím, že jakýkoli nárok nebo příčina žaloby vyplývající z této smlouvy EULA nebo stránky a softwaru nebo související s touto smlouvou musí začít do jednoho (1) roku po nabytí nároku nebo příčiny žaloby. Jinak je takový nárok nebo příčina žaloby trvale promlčen.

Oddíl 14: Různé

Výklad a provádění této smlouvy EULA se řídí zákony státu Kalifornie, bez ohledu na jakákoli ustanovení o kolizi právních předpisů. Výhradní jurisdikce pro všechny nároky nebo příčiny žaloby na základě této smlouvy EULA nebo vyplývající z používání stránky nebo softwaru je ve státě Kalifornie. Tato smlouva EULA představuje celou smlouvu, na základě které vám společnost Subway-Surfer umožňuje používat web a software. Pokud v této smlouvě EULA existují ustanovení nebo ustanovení, která mohou být nyní nebo v budoucnosti považována za nezákonnou, nevymahatelnou nebo neplatnou, považují se za nevymahatelné pouze tyto konkrétní podmínky a zbývající část smlouvy EULA zůstává v plné platnosti a účinnosti. Kromě jakýchkoli jiných omezení, která mohou být stanovena v tomto dokumentu, Subway-Surfer neodpovídá za události, které jsou mimo kontrolu Subway-Surfer a které mají negativní dopad na výkon nebo použití webu a softwaru, jako jsou jednání společnosti vládní úřady, činy Boží nebo jiné činy, které nejsou pod přiměřenou kontrolou Subway-Surfer.

cs_CZČeština
en_USEnglish zh_TW繁體中文 zh_CN简体中文 viTiếng Việt tr_TRTürkçe thไทย ru_RUРусский pt_PTPortuguês pl_PLPolski nl_NLNederlands ms_MYBahasa Melayu ko_KR한국어 ja日本語 it_ITItaliano id_IDBahasa Indonesia fr_FRFrançais es_ESEspañol de_DEDeutsch arالعربية tlTagalog ta_INதமிழ் hi_INहिन्दी cs_CZČeština